Ηλεκτρονικές τάξεις για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σε συνέχεια των ωρολογίων προγραμμάτων σας παρουσιάζουμε τις “ηλεκτρονικές” τάξεις του σχολείου μας, ανά τμήμα. Συγκεκριμένα :

 • Ηλεκτρονικές τάξεις του τμήματος Α1
 • Ηλεκτρονικές τάξεις του τμήματος Α2
 • Ηλεκτρονικές τάξεις του τμήματος Α3
 • Ηλεκτρονικές τάξεις του τμήματος Βπ
 • Ηλεκτρονικές τάξεις του τμήματος Βοικ
 • Ηλεκτρονικές τάξεις του τμήματος Βυγ
 • Ηλεκτρονικές τάξεις του τμήματος Γεφαρμ
 • Ηλεκτρονικές τάξεις του τμήματος Γδικτ
 • Ηλεκτρονικές τάξεις του τμήματος Γοικ
 • Ηλεκτρονικές τάξεις του τμήματος Γτουρ
 • Ηλεκτρονικές τάξεις του τμήματος Γνοσηλ

Καλή αρχή σε όλες και όλους