Σχέδια δράσης ΜΝΑΕ

Η “Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑΛ” (ΜΝΑΕ) είναι ένα φιλόδοξο και πολυδιάστατο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει μια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν την ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών. Το σχολείο μας συμμετέχει στην ΜΝΑΕ  κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υλοποιώντας το σχέδιο δράσης με τίτλο «Οι ανησυχίες ενός σύγχρονου σχολείου». Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος υλοποιούνται  οι δύο παρακάτω υποδράσεις:

(1).  Ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με τα Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ)

Το σχολείο μας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του τομέα Υγείας, του τομέα Οικονομίας και των μαθητών τους , την ψυχολόγο, και τον Δήμο διοργάνωσε  ημερίδα με θέμα: «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, ενημέρωση και πρόληψη». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου “Ο Κέφαλος”.  Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των εφήβων γύρω από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τους κινδύνους που εγκυμονούν και τους τρόπους πρόληψης και προφύλαξης. Η διοργάνωση της ημερίδας, πέρα από τον ενημερωτικό της χαρακτήρα, έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να βοηθήσουν και στην οργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης από διάφορες θέσεις που σχετίζονταν με την ειδικότητά τους.

Περισσότερα…

 

(2).  Δημιουργία ψηφιακού οδηγού για το μονοπάτι «Ο γύρος της Λάσσης» στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς

Θα γίνει προσπάθεια για την δημιουργία ψηφιακού οδηγού ενός μονοπατιού στα περίχωρα της πόλης του Αργοστολίου. Θα γίνει ηλεκτρονική καταγραφή της διαδρομής και θα σημειωθούν τα σημεία ενδιαφέροντος. Για κάθε σημείο θα γίνει μια παρουσίαση με κείμενο, αφήγηση και φωτογραφίες ώστε ο περιηγητής να γνωρίσει καλύτερα τον τόπο και την ιστορία του. Ο ψηφιακός οδηγός θα είναι διαθέσιμος για όλους τους επισκέπτες μέσα από το κινητό τους τηλέφωνο με τη μορφή δωρεάν εφαρμογής.