Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης.

Το υπουργείο παιδείας με την απόφαση του 139101/ΓΔ4/27-8-2018 (ΦΕΚ 3674/Β/28-8-2018) ανακοίνωσε αλλαγές στα θέματα οργάνωσης Περισσότερα …

Το ΦΕΚ για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Το ΦΕΚ του ν. 4547/18 για τις Δομές Εκπαίδευσης (Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας Περισσότερα …

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4/22-1-2018(Β΄ 120) για τις Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της Περισσότερα …

Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α΄ 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)»

Τροποποιούμε τις διατάξεις του π.δ 56/2016 (Α΄ 91)«Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου Περισσότερα …