Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ – υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το  πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος «Μία νέα αρχή Περισσότερα …