Ανακοινώσεις

Οδηγίες εγγραφής στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και την Ηλεκτρονική Τάξη eclass.sch.gr για γονείς και μαθητές

Σε αυτό το άρθρο φαίνονται οδηγίες εγγραφής στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, οδηγίες εγγραφής στο eclass.sch.gr Περισσότερα …