Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Όλοι οι υποψήφιοι/ες, από την 11-06-2021 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές Περισσότερα …

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσης 2024 (Γεννημένων το έτος 2003)στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

Σας ενημερώνουμε ότι οι στρατεύσιμοι κλάσης 2024 (γεννημένοι το 2003) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Περισσότερα …