Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Όλοι οι υποψήφιοι/ες, από την 11-06-2021 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές Περισσότερα …