Πρόγραμμα Σπουδών Α Τάξης

Η Α’ τάξη του νέου ΕΠΑΛ είναι κοινή για όλους τους τομείς.
Αποτελείται από μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής.

α/α Μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ για την A’ τάξη ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 4
2 Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
4 Ιστορία 1
5 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6 Πληροφορική 2
7 Φυσική Αγωγή 2
8 Πολιτική Παιδεία 2
9 Θρησκευτικά 1

Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

 

α/α Μαθήματα Προσανατολισμού για την A’ τάξη ΩΡΕΣ
1 Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 2
2 Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 2
3 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 3

Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από 16, κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα “Πληροφορική” και “Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία” δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.
 

α/α Μαθήματα Επιλογής για την A’ τάξη ΩΡΕΣ
1 Αγωγή Υγείας 2
2 Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου 2
3 Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής 2
4 Αρχές Μηχανολογίας 2
5 Αρχές Οικονομίας 2
6 Βασικές Αρχές Σύνθεσης 2