Ειδικότητες Πληροφορικής Γ τάξη

Στο σχολείο μας λειτουργούν 2 ειδικότητες στον τομέα Πληροφορικής.
α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων και αφορούν την Γ τάξη ΕΠΑΛ.

 

1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

Περιγραφή Επαγγέλματος.

Ο απόφοιτος Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, ασχολείται με την εγκατάσταση και τη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, την εγκατάσταση και τη συντήρηση Τοπικών Δικτύων υπολογιστών, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής (συμπεριλαμβανόμενων των εφαρμογών στο Διαδικτύου). Επίσης, ο απόφοιτος Πληροφορικής μπορείς να ασχοληθεί με την Προώθηση και Πώληση προϊόντων Πληροφορικής, την κατασκευή και την διαχείριση ενός Web Site ή ενός E-Shop στο Internet

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

A/A Μαθήματα ΩΡΕΣ
1 Προγραμματισμός Υπολογιστών
2 Δίκτυα Υπολογιστών
3 Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4 Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
7 Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
8 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

2) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων.

Περιγραφή Επαγγέλματος.

Ο Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας, ο οποίος αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών μπορεί να αναλάβει την μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση ενός δικτύου Η/Υ. Μπορεί να παρέχει Διαχειριστική Υποστήριξη σε επίπεδο δικτύου (Network Administrator) και προβαίνει σε διαδικασίες επισκευής ή αντικατάστασης όταν αυτό χρειαστεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

A/A Μαθήματα ΩΡΕΣ
1 Προγραμματισμός Υπολογιστών
2 Δίκτυα Υπολογιστών
3 Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4 Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6 Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
7 Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών
8 Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών