Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή σε Λιμενικό, Πυροσβεστική, Αστυνομία …

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, Περισσότερα …