Ερώτηση Βουλευτών ΚΚΕ για τα οξυμμένα προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας που αντιμετωπίζει το ΕΠΑΛ Αργοστολίου

Το ΕΠΑΛ Αργοστολίου αντιμετωπίζει μεγάλα και οξυμμένα προβλήματα που δυσχεραίνουν δραματικά τη λειτουργία του και Περισσότερα …

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Περισσότερα …