Τομέας Πληροφορικής Β τάξη

Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα σπουδών για τα μαθήματα γενικής παιδείας αλλά και τα μαθήματα του τομέα της Πληροφορικής:

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΤΑΞΗ τομέα Πληροφορικής

A/A Μαθήματα ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε
2 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε
3 Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2Ε
4 Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
5 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
6 Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ+2Ε
7 Αγγλικά Τομέα

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΤΑΞΗ γενικής παιδείας

A/A Μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ για την Β τάξη ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Άλγεβρα 2
3 Γεωμετρία 1
4 Φυσική 1
5 Χημεία 1
6 Θρησκευτικά 1
7 Αγγλικά 1
8  Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
9  Φυσική Αγωγή 1