Τομέας Πληροφορικής Β τάξη

Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα σπουδών για τα μαθήματα γενικής παιδείας αλλά και τα μαθήματα του τομέα της Πληροφορικής:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΤΑΞΗ τομέα Πληροφορικής

A/A Μαθήματα ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (23 ΩΡΕΣ) ΩΡΕΣ
1 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ (θεωρητικό μέρος) 1Θ+3Ε
2 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ (θεωρητικό μέρος) 2Θ+2Ε
3 Βασικά Θέματα Πληροφορικής ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ (θεωρητικό μέρος) 2Θ+2Ε
4 Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ (θεωρητικό μέρος) 1Θ+2Ε
5 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)
6 Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1Θ+2Ε
7 Αγγλικά Τομέα (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΤΑΞΗ γενικής παιδείας

A/A Μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ για την Β τάξη (12 ΩΡΕΣ) ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 3
2 Άλγεβρα (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 2
3 Γεωμετρία (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
4 Φυσική (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
5 Χημεία (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
6 Θρησκευτικά (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
7 Αγγλικά (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
8  Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
9  Φυσική Αγωγή (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1