Τομέας Οικονομίας Β τάξη

Οι μαθητές που έχουν επιλέξει τον τομέα Διοίκηση και Οικονομία παρακολουθούν τα παρακάτω μαθήματα τομέα και γενικής παιδείας:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Β’ Τάξη μαθήματα τομέα


A/A Μαθήματα ΤΟΜΕΑ για την Β τάξη (23 ΩΡΕΣ) ΩΡΕΣ
1 Αρχές Λογιστικής ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ (θεωρητικό μέρος) 3Θ+3Ε
2 Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)
3 Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)
4 Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)
5 Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα(EXCEL) (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)
6 Στοιχεία Δικαίου (Αστικό-Εμπορικό-Εργατικό-Τουριστικό) (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)
7 Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)
8  Αγγλικά Τομέα (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Β’ Τάξη μαθήματα γενικής παιδείας

A/A Μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ για την Β τάξη (12 ΩΡΕΣ) ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 3
2 Άλγεβρα (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 2
3 Γεωμετρία (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
4 Φυσική (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
5 Χημεία 1
6 Θρησκευτικά 1
7 Αγγλικά 1
8  Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
9  Φυσική Αγωγή 1