Τομέας Οικονομίας Β τάξη

Οι μαθητές που έχουν επιλέξει τον τομέα Διοίκηση και Οικονομία παρακολουθούν τα παρακάτω μαθήματα τομέα και γενικής παιδείας:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Β’ Τάξη μαθήματα τομέα


A/A Μαθήματα ΤΟΜΕΑ για την Β τάξη ΩΡΕΣ
1 Αρχές Λογιστικής 3Θ+3Ε
2 Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ
3 Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές
4 Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
5 Χρηματοπιστωτιξές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα(EXCEL)
6 Στοιχεία Δικαίου (Αστικό-Εμπορικό-Εργατικό-Τουριστικό)
7 Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική
8  Αγγλικά Τομέα
9  Φυσική Αγωγή 1

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Β’ Τάξη μαθήματα γενικής παιδείας

A/A Μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ για την Β τάξη ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Άλγεβρα 2
3 Γεωμετρία 1
4 Φυσική 1
5 Χημεία 1
6 Θρησκευτικά 1
7 Αγγλικά 1
8  Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
9  Φυσική Αγωγή 1