Τομέας Υγείας Β τάξη

Οι μαθητές που έχουν επιλέξει στην Β τάξη τον τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας  παρακολουθούν τα παρακάτω μαθήματα τομέα και γενικής παιδείας:

 

Πρόγραμμα Σπουδών: Β Τάξης τομέα

A/A Μαθήματα ΩΡΕΣ
1 Ανατομία – Φυσιολογία Ι
2 Πρώτες Βοήθειες
3 Υγεία και Διατροφή
4 Διαπροσωπικές Σχέσεις
5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6 Αγγλικά Τομέα
7 ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι 7(Θ+Ε)
     

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

A/A Μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ για την Β τάξη ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Άλγεβρα 2
3 Γεωμετρία 1
4 Φυσική 1
5 Χημεία 1
6 Θρησκευτικά 1
7 Αγγλικά 1
8  Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
9  Φυσική Αγωγή 1