Τομέας Υγείας Β τάξη

Οι μαθητές που έχουν επιλέξει στην Β τάξη τον τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας  παρακολουθούν τα παρακάτω μαθήματα τομέα και γενικής παιδείας:

 

Πρόγραμμα Σπουδών: Β Τάξης τομέα (23 ΩΡΕΣ)

A/A Μαθήματα ΩΡΕΣ
1 Ανατομία – Φυσιολογία Ι (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)
2 Πρώτες Βοήθειες (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)
3 Υγεία και Διατροφή (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)
4 Διαπροσωπικές Σχέσεις (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)
5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)
6 Αγγλικά Τομέα (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)
7 ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Α (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 5(Θ+Ε)
8 ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Β (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 5(Θ+Ε)

Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω Ειδικά Μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου ΕΚ ή του ΣΕ του ΕΠΑΛ και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑΛ στη Γ’ τάξη.

α Μικροβιολογία Ι 1Θ+4Ε
β Νοσηλευτική Ι 1Θ+4Ε
γ Δημιουργική απασχόληση στην προσχολική ηλικία Ι 1Θ+4Ε
δ Σύγχρονη αισθητική Ι 1Θ+4Ε
ε Εισαγωγή στη φυσικοθεραπεία Ι 1Θ+4Ε
στ Βασικές εφαρμογές κομμωτικής Ι
ζ Οδοντοτεχνία Ι 1Θ+4Ε
η Φαρμακευτική τεχνολογία Ι 1Θ+4Ε
θ Ακτινοτεχνολογία Ι 1Θ+4Ε

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

A/A Μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ για την Β τάξη (12 ΩΡΕΣ) ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 3
2 Άλγεβρα (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 2
3 Γεωμετρία (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
4 Φυσική (ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
5 Χημεία (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
6 Θρησκευτικά (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
7 Αγγλικά (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
8  Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1
9  Φυσική Αγωγή (ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) 1