Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση ,με την οποία καθορίζονται τα  «Γραπτώς εξεταζόμενα» Περισσότερα …

Η εγκύκλιος για την αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»

Εγκύκλιο βάσει του συνόλου των διατάξεων του προωθούμενου Προεδρικού Διατάγματος απέστειλε στις σχολικές μονάδες το Περισσότερα …

Ενημέρωση σχετικά με τα Γραπτώς Εξεταζόμενα και τα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Περισσότερα …

Διευκρινίσεις επί του ΠΔ 40/2018 (Α΄ 76) περί αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας

Έξι διευκρινίσεις επί του ΠΔ 40/2018 (Α ́ 76) περί αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. Περισσότερα …

Το ΦΕΚ για την αξιολόγηση μαθητών των ΕΠΑΛ και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  το Προεδρικό Διάταγμα για  την αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. Περισσότερα …

Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»

Ο νέος τρόπος αξιολόγησης όλων των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του Περισσότερα …

Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α΄ 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)»

Τροποποιούμε τις διατάξεις του π.δ 56/2016 (Α΄ 91)«Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου Περισσότερα …