Ωρολόγια προγράμματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανά τμήμα

Το σχολείο μας ξεκινάει πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από την προσεχή Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 με ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και διαλειμμάτων τη διάρθρωση του οποίου μπορείτε να δείτε εδώ 

Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος που σας αφορά στους παρακάτω συνδέσμους :

 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος Α1
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος Α2
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος Α3
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος Βπ
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος Βο
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος Βυγ
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος Γεφαρμ
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος Γδικτ
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος Γοικ
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος Γτουρ
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος Γυγ

Καλή δύναμη σε όλους