ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο σχολείο μας λειτουργούν οι παρακάτω δύο ειδικότητες και αφορούν τους μαθητές της Γ τάξης του έχουν επιλέξει τομέα Διοίκησης και Οικονομίας:

 

1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.

Συγκεκριμένα, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες:

 

 • -να τηρεί λογιστικά βιβλία Α’ κατηγορίας και ΚΒΣ
 • -εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ
 • -παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών
 • -φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές
 • -διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία
 • -παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών
 • -συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας

Μπορεί επίσης να απασχοληθεί ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • -συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα
 • -ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα-
 • -οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών-
 • -συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα
 • -διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων

      


2) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε τουριστικά συγκροτήματα, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία.

Συγκεκριμένα ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες:

 • να βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου (καταγραφή στοιχείων πελατών, χειρισμός εξοπλισμού, διακίνηση-τήρηση εγγράφων)
 • να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες
 • παρέχει πληροφορίες σχετικές με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής
 • να παρέχει βοήθεια σε οποιδήποτε τμήμα με την καθοδήγηση του ειδικευμένου προσωπικού