ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Στο σχολείο μας λειτουργούν 2 ειδικότητες στον τομέα Πληροφορικής.
α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων και αφορούν την Γ τάξη ΕΠΑΛ.

 

1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

Περιγραφή Επαγγέλματος.

Ο απόφοιτος Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, ασχολείται με την εγκατάσταση και τη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, την εγκατάσταση και τη συντήρηση Τοπικών Δικτύων υπολογιστών, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής (συμπεριλαμβανόμενων των εφαρμογών στο Διαδικτύου). Επίσης, ο απόφοιτος Πληροφορικής μπορείς να ασχοληθεί με την Προώθηση και Πώληση προϊόντων Πληροφορικής, την κατασκευή και την διαχείριση ενός Web Site ή ενός E-Shop στο Internet

 


2) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων.

Περιγραφή Επαγγέλματος.

Ο Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας, ο οποίος αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών μπορεί να αναλάβει την μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση ενός δικτύου Η/Υ. Μπορεί να παρέχει Διαχειριστική Υποστήριξη σε επίπεδο δικτύου (Network Administrator) και προβαίνει σε διαδικασίες επισκευής ή αντικατάστασης όταν αυτό χρειαστεί.