Τομείς – Ειδικότητες

Στην Κεφαλλονιά λειτουργούν οι εξής τομείς – ειδικότητες στα ΕΠΑΛ: