Προσωπικό

Σχολικό Έτος 2017-18

Διευθυντής:

Πολυκαλάς Γεράσιμος

 

Καθηγητές Πληροφορικής:

Βασιλιάς Γεράσιμος
Βιτωράτος Αριστοτέλης
Δελληγιάννης Δημήτρης
Μπαμπούκης Αντώνης
Τζώτζης Παντελής

 

Καθηγητές Οικονομίας-Τουρισμού:

Βασιλάτος Γεράσιμος
Παρίση Ευαγγελία
Κατσέλη Χρυσάνθη

 

Καθηγητές Υγείας:

Τσιμάρας Γεώργιος
Λαφάρα Κατερίνα

 

Καθηγήτρια Φιλολογίας:

Πανταζή Ουρανία

 

Καθηγήτριες Μαθηματικών:

Κολαΐτη Ελένη
Χαρίτου Φιλιώ

 

Καθηγητές Φυσικών Επιστημών:

Μεμελετζόγλου Ελένη
Καργόπουλος Αντρέας

 

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής:

Δελλαπόρτας Πέτρος

 

Καθηγήτρια Αγγλικών:

Σβορώνου Ρεγγίνα

 
Φύλακας:
Νιφοράτος Παναγής