Προσωπικό

Σχολικό Έτος 2020-21

Διευθυντής:

Βασιλάτος Γεράσιμος

 

Υποδιευθυντής-Καθηγητής Φυσικής Αγωγής:

Δελλαπόρτας Πέτρος

 

Καθηγητές Πληροφορικής:

Βασιλιάς Γεράσιμος
Δεληγιάννης Δημήτρης
Μπαμπούκης Αντώνης
Σιέμπος Αντώνιος

 

Καθηγητές Οικονομίας-Τουρισμού-Πολιτικών Επιστημών:

Βασιλάτος Γεράσιμος
Κατσέλη Χρυσάνθη

Καθηγητές Υγείας:

Τσιμάρας Γεώργιος

Καθηγητές Φιλολογίας:

Καππάτος Ιωάννης

Καθηγήτριες Μαθηματικών:

Κολαΐτη Ελένη

Καθηγητές Φυσικών Επιστημών:

Μεμελετζόγλου Ελένη

 

Καθηγήτρια Αγγλικών:

 

 

Καθηγήτρια Γαλλικών:

 

 

Καθηγήτρια Θεολογίας:

 

 

Ψυχολόγος ΕΕΠ:

 

 

Σχολικός Φύλακας:

Νιφοράτος Παναγής