Προσωπικό

Σχολικό Έτος 2018-19

Διευθυντής:

Βασιλάτος Γεράσιμος

 

Καθηγητές Πληροφορικής:

Βασιλιάς Γεράσιμος
Βιτωράτος Αριστοτέλης
Δεληγιάννης Δημήτρης
Μπαμπούκης Αντώνης
Τζώτζης Παντελής

 

Καθηγητές Οικονομίας-Τουρισμού:

Βασιλάτος Γεράσιμος
Παρίση Ευαγγελία

Βλεβοτόμος Παναγιώτης
Κατσέλη Χρυσάνθη

 

Καθηγητές Υγείας:

Τσιμάρας Γεώργιος

Ευγενίου Νικολέτα

 

 

Καθηγήτρια Φιλολογίας:

 Ριχάνη Κωνσταντίνα

 

Καθηγήτριες Μαθηματικών:

Κολαΐτη Ελένη

 

 

Καθηγητές Φυσικών Επιστημών:

Μεμελετζόγλου Ελένη

 

 

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής:

Δελλαπόρτας Πέτρος

 

Καθηγήτρια Αγγλικών:

Σβορώνου Ρεγγίνα

 

Ψυχολόγος:

Καγιούλη Κυριακή

 

Σχολικός Φύλακας:
Νιφοράτος Παναγής