Προσωπικό

Σχολικό Έτος 2022-23

Διευθυντής:

Δελαπόρτας Πέτρος

Υποδιευθυντής:

Τσιμάρας Γεώργιος

Καθηγητές Πληροφορικής:

Βασιλιάς Γεράσιμος
Δεληγιάννης Δημήτρης
Μπαμπούκης Αντώνης
Σιέμπος Αντώνιος

Καθηγητές Οικονομίας-Τουρισμού-Πολιτικών Επιστημών:


Κατσέλη Χρυσάνθη

Καθηγητές Υγείας:

Τσιμάρας Γεώργιος

Καθηγητές Φιλολογίας:

 

 

Καθηγήτριες Μαθηματικών:

Κολαΐτη Ελένη

Καθηγητές Φυσικών Επιστημών:

 

 

Καθηγήτρια Γαλλικών:

 

Ψυχολόγος ΕΕΠ:

 

Σχολικός Φύλακας:

Νιφοράτος Παναγής