Σχολική Διαμεσολάβηση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο 1ο ΕΠΑΛ Αργοστολίου κατά το σχολικό έτος 2022-2023 υλοποιήθηκε η δράση «Σχολική Διαμεσολάβηση». Η Επιτροπή Διαμεσολάβησης αποτελείται από  τρεις εκπαιδευτικούς του σχολείου, την κα Κατσέλη Χρυσάνθη (οικονομολόγο, συντονίστρια), την κα. Τσιάμη Μαρία (φιλόλογο) και τον κ. Μπουλουγούρη Δημήτρη (οικονομολόγο), οι οποίοι ανέλαβαν την υλοποίηση της δράσης. Ο ρόλος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης ήταν συντονιστικός και οργανωτικός για την υλοποίηση της δράσης σε όλα τα στάδια, αλλά και υποστηρικτικός, καθοδηγητικός και επιμορφωτικός απέναντι στους/στις μαθητές/τριες που θα αναλάβουν το ρόλο των διαμεσολαβητών/τριών μελλοντικά. Η Ομάδα Σχολικής Διαμεσολάβησης συγκροτήθηκε αποτελούμενη από 11 μαθητές και μαθήτριες κυρίως της Α’ και Β’ Λυκείου. Η επιλογή των μαθητών/τριών έγινε μετά από ενδιαφέρον που επέδειξαν οι συγκεκριμένοι μαθητές/τριες και βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Η εκπαίδευση των μαθητών υλοποιήθηκε κατά τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάιο 2023. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα γνωστικά, ψυχοκοινωνικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά των μαθητών της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, αξιοποιήθηκαν βιωματικές ασκήσεις, ομαδικά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων κ.ά.. Με την χρήση ενεργητικών – συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών και την αξιοποίηση κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού έμφαση δόθηκε στην ενδυνάμωση και εμψύχωση της ομάδας, στην ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, ενεργητικής ακρόασης, έκφρασης, κατανόησης και διαχείρισης συναισθημάτων, ενσυναίσθησης, διαφορετικότητας, αποδοχής, σεβασμού κ.ά. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού, συγκρούσεων, προκαταλήψεων και στερεοτύπων κ.ά. Όπως διαφάνηκε υπάρχει αναγκαιότητα ο θεσμός της Σχολικής Διαμεσολάβησης να εδραιωθεί ως μία μέθοδος πρόληψης της ενδοσχολικής βίας, του σχολικού εκφοβισμού των επιθετικών συμπεριφορών μέσα από την ειρηνική διαχείριση και αντιμετώπιση των συγκρούσεων (conflict resolution) που προκύπτουν ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες, αλλά και πιο διευρυμένα μεταξύ των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Τα δίκτυα εκπαιδευτικών ή σχολικών μονάδων και οι κοινότητες πρακτικής μπορούν να συμβάλλουν στη διάχυση της γνώσης και των αποκτούμενων εμπειριών από ανάλογες δράσεις. Οι εκπαιδευτικοί της Επιτροπής Διαμεσολάβησης ευχαριστούν θερμά τον Διευθυντή του σχολείου, κ. Δελλαπόρτα Πέτρο και τον Σύλλογο Διδασκόντων για την αμέριστη συνδρομή τους στην ολοκλήρωση της υλοποίησης της δράσης.

 

                 Πηγή Εικόνας : http://www.scmediation.org/wp-content/uploads/2014/09/puzzle.jpg