Ειδική Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2023

Ειδική Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2023.

Για τους μαθητές που δεν έλαβαν πτυχίο ορίζεται η Πέμπτη 07/09/2023 ως μέρα εξέτασης των μαθημάτων :

1) Προγραμματισμός Η/Υ (Θεωρία) –  Ώρα έναρξης εξέτασης 08:30

2) Δίκτυα Η/Υ (Θεωρία) – Ώρα έναρξης εξέτασης 10:30.