ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (ΠΤΥΧΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ  ( για απόκτηση πτυχίου)
Γ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΔΙΚΤΥΑ Γ  ΟΙΚ-ΤΟΥΡ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑ
19/6/2023 1η Βάρδια (8:30) Προγραμματισμός Υπολογιστών Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
2η Βάρδια Δίκτυα Υπολογιστών