Νόμος 4521/18 “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4521/18 “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”, ο οποίος μεταξύ άλλων ρυθμίζει και θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για να “κατεβάσετε” τον νόμο ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο