Το ΦΕΚ για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Το ΦΕΚ του ν. 4547/18 για τις Δομές Εκπαίδευσης (Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις). Στο πέμπτο μέρος του ρυθμίζει και θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 95 ρυθμίζει θέματα απουσιών μαθητών-αθλητών.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ