Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση ,με την οποία καθορίζονται τα  «Γραπτώς εξεταζόμενα» και «μη εξεταζόμενα μαθήματα» των ΕΠΑ.Λ. , ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων   κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις , καθώς και η  οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων.

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ