Διευκρινίσεις επί του ΠΔ 40/2018 (Α΄ 76) περί αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας

Έξι διευκρινίσεις επί του ΠΔ 40/2018 (Α ́ 76) περί αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”, απέστειλε το υπουργείο Παιδείας στις σχολικές μονάδες, ύστερα από σχετικά ερωτήματα στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης.

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ