Οδηγίες ενεργοποίησης τηλεδιάσκεψης WebEx για εκπαιδευτικούς

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα είτε με τη δημιουργία του λογαριασμού σας στο WebEx είτε με τη χρήση της υπηρεσίας WebEx, παρακαλούμε μελετήστε τις σχετικές οδηγίες που βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο . Αν το πρόβλημα παραμένει, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα υποστήριξης του σχολείου