Μέρες λειτουργίας σχολείου για την υποστήριξη των μηχανογραφικών δελτίων

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας, για την υποστήριξη των υποψηφίων σχετικά με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, θα λειτουργήσει την Τρίτη 7 Ιουλίου και την Παρασκευή 10 Ιουλίου, κατά τις εργάσιμες ώρες.

Λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού μπορείτε να διαβάσετε εδώ