Υποβολή αίτησης-δήλωσης μαθητών και αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2023 από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ 2023 ΜΕ ΑΔΑ