Πώς θα προαχθούν / απολυθούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ του σχολικού έτους 2019-2020

Εκδόθηκε υπουργική απόφαση που καθορίζει τις προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης καθώς και της απόκτησης πτυχίου, των μαθητών που φοιτούν στα ΕΠΑΛ ειδικά κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19, ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος δεν θα πραγματοποιηθούν προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις αλλά οι βαθμοί κάθε μαθήματος θα προκύψουν μόνο από τους προφορικούς βαθμούς των δύο τετραμήνων.

Στην ίδια απόφαση προβλέπονται και οι διαδικασίες που θα εφαρμοστούν σε περίπτωση που μαθητής παραπεμφθεί στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη σχετική απόφαση