Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εξέδωσε σχετική εγκύκλιο καθώς και οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Όσον αφορά την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το υπουργείο έχει δώσει τις εξής κατευθύνσεις. Αναλυτικότερες οδηγίες θα αποστέλλονται ανά νομό.

Ένα επεξηγηματικό βίντεο σχετικά με την ψηφιακή πλατφόρμα Webex για ενημέρωση των εκπαιδευτικών μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορείτε να δείτε εδώ