Σημαντική Ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ το ΕΤΟΣ 2001

Σας ενημερώνουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2022 (γεννημένοι το έτος 2001) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής με αποκλειστική προθεσμία από 02/01/2019 έως 01/04/2019. Για να δείτε απαραίτητα δικαιολογητικά και τη σχετική πρόσκληση πατήστε εδώ