Χρονοδιάγραμμα Γ φάσης Μαθητείας περιόδου 2018-2019

Για την υλοποίηση της Γ΄φάσης Μαθητείας περιόδου 2018-2019 το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε το παρακάτω χρονοδιάγραμμα ενεργειών