Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας περιόδου 2019-2020

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων καλούνται για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας Περισσότερα …

Ξεκινούν νέα τμήματα στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ

Με την προκήρυξη καλούνται οι  απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφίου μαθητευόμενου (συμπεριλαμβανομένων εκείνων Περισσότερα …