Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο

Σε 350,00 ευρώ ανά δικαιούχο ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα  απομακρυσμένη από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας