Συμπληρωματικές Οδηγίες για το μάθημα Προσανατολισμού «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.

Τις συμπληρωματικές οδηγίες για το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού μπορείτε να τις δείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο