Τροποποίηση ως προς την ύλη του μαθήματος «Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών» της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Σε συνέχεια σχετικού εγγράφου του Ι.Ε.Π. σας ενημερώνουμε ότι για μεταβολή της διδακτέας ύλης του Τεχνολογικού-Επαγγελματικού μαθήματος «Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών» της Β΄ τάξης Ημερήσιου και (τριετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ως εξής