Διορθώσεις βιβλίου «Ανατομία-Φυσιολογία» των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και «Στοιχεία Ανατομίας- Φυσιολογίας ΙΙ»- της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Σε συνέχεια των σχετικών εισηγήσεων του ΙΕΠ (Πράξεις 12/31-03-2016, 11/09-03-2017 και 47/16-11-2017 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε Πίνακα με Παροράματα του διδακτικού βιβλίου «Ανατομία-Φυσιολογία» (Β΄ τάξης 1ου κύκλου TEE, συγγραφείς: Τ. Παπαδόπουλος, Ε. Ρίζου, Μ. Διαμαντοπούλου, Π.Μαρκαντωνάκης, εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος», κωδικός: 0-24-0228, ISBN 978-960-06-2999-6), και παρακαλούμε όπως ληφθούν υπ΄ όψιν από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το σχετικό μάθημα όπως φαίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαβάστε επίσης το σχετικό έγγραφο