Τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων των ΕΠΑΛ

  • Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2017-2018 τα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων Επιλογής της Α΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. φαίνονται εδώ

 

  • Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2017-2018 τα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων Β΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., φαίνονται εδώ

 

  • Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2017-2018 τα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικότητας των ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. φαίνoται εδώ

 

  • Η τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ1/114659/Δ4/06-07-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018», φαίνεται εδώ

 

  • Μπορείτε να περιηγηθείτε ή και να “κατεβάσετε¨τα βιβλία των ΕΠΑΛ στον παρακάτω σύνδεσμο 

 

  • Για να δείτε και να “κατεβάσετε” τα νέα βιβλία-σημειώσεις του ΙΕΠ, καθώς και σχετικό υποστηρικτικό υλικό για τον τομέα Πληροφορικής της Β’ και Γ’ τάξης κάνετε κλικ εδώ