Τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων των ΕΠΑΛ

  • Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2018-2019 τα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων Επιλογής της Α΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. φαίνονται εδώ

 

  • Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2017-2018 τα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων Β΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., φαίνονται εδώ

 

  • Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2017-2018 τα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικότητας των ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. φαίνoται εδώ

 

  • Η τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ1/114659/Δ4/06-07-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018», φαίνεται εδώ

 

  • Μπορείτε να περιηγηθείτε ή και να “κατεβάσετε¨τα βιβλία των ΕΠΑΛ στον παρακάτω σύνδεσμο 

 

  • Για να δείτε και να “κατεβάσετε” τα νέα βιβλία-σημειώσεις του ΙΕΠ, καθώς και σχετικό υποστηρικτικό υλικό για τον τομέα Πληροφορικής της Β’ και Γ’ τάξης κάνετε κλικ εδώ

 

  • Για το σχολικό έτος 2018-2019 δεν προβλέπεται πλέον από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προμήθεια διδακτικών εγχειριδίων από το εμπόριο για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στα ΕΠΑ.Λ., και συγκεκριμένα στην Ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., σας ενημερώνουμε ότι για το μάθημα της ξένης γλώσσας στην παραπάνω ειδικότητα έχει αναρτηθεί διδακτικό-εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. Το εν λόγω υλικό έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013). Ειδικότερα, στο πεδίο «οι Ξένες Γλώσσες στο Σχολείο» στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.  (http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/162-ksenes-glosses) έχει αναρτηθεί διδακτικό-εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Αγγλικής, της Γαλλικής, της Γερμανικής, της Ιταλικής και της Ισπανικής Γλώσσας στην εν λόγω ειδικότητα, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες της τάξης τους.