ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΤουρ

  1 2 3 4 5 6 7
Δευ Χημεία Γαλλικά Α.Ο.Δ. Οργ.Λειτ.Ξεν.Επιχ. Γυμναστική Οργ.Λειτ.Ξεν.Επιχ. Αγγλικά
Τρ Γεωμετρία Γεωγρ.Τουρ. Οργ.Λειτ.Ξεν.Επιχ. Οργ.Λειτ.Ξεν.Επιχ. Εισαγωγή Η/Υ Α.Ο.Θ.
Τετ Γαλλικά Άλγεβρα Γεωγρ. Τουρ. Α.Ο.Θ. Φυσική Οργ.Λειτ.Τουρ.Επιχ.
Πε Νέα Ελληνικά Αγγλ. Ειδικ. ΙΙ Οργ.Λειτ.Ξεν.Επιχ. Α.Ο.Θ. Α.Ο.Δ. Οργ.Λειτ.Τουρ.Επιχ.
Παρ Φυσική Άλγεβρα Α.Ο.Δ. Νέα Ελληνικά Οργ.Λειτ.Ξεν.Επιχ. Αγγλ. Ειδικ. ΙΙ