ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥ

  1 2 3 4 5 6 7
Δευ Ν. Ελλην. Άλγεβρα Πρ. Βοήθ. Εργ. Περιβ. Αγγλ.Τομέα Εισαγωγή Η/Υ Νοσηλ. Ι
Άλγεβρα Ν. Ελλην. Χημεία
Τρ Γυμναστική Γεωμετρία Υγ & Διατ. Ανατ.Φυσιολ.Ι Ν.Ελλην Νοσηλ.Ι
Εισαγωγή Η/Υ Φυσική Άλγεβρα
Τετ Φυσική Διαπ.Σχ. Ν.Ελλην. Νοσηλ.Ι Άλγεβρα Θρησκευτικά
Γεωμετρία Θρησκευτικά Ν.Ελλην. Αγγλικά
Πε Νοσηλ.Ι Αγγλ.Τομέα Υγ. & Διατ. Ανατ.Φυσιολ.Ι Πρ.Βοήθ. Αγγλικά
Γυμναστική
Παρ Εργ.Περιβ. Νοσηλ.Ι Ανατ.Φυσιολ.Ι Διαπ.Σχ. Χημεία
Ν.Ελλην.