ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΟικ

 

1 2 3 4 5 6 7
Δευ Χημεία Συχρ.Περιβάλλον Α.Ο.Θ. Λογ.Εφαρ. Γυμναστική Δημ.Σχεσ. Αγγλικά
Τρ Γεωμετρία Λογ.Εφαρ. Συγχρ.Περιβάλλον Δημ.Σχεσ. Εισαγωγή Η/Υ
Τετ Συγχρ.Περιβάλλον Άλγεβρα Λογ.Εφαρ. Α.Ο.Δ. Φυσική Α.Ο.Θ.
Πε Νέα Ελληνικά Λογ.Εφαρ. Συγχρ.Περιβάλλον Α.Ο.Δ.
Παρ Φυσική Άλγεβρα Α.Ο.Θ. Νέα Ελληνικά Λογ.Εφαρ. Α.Ο.Δ.