ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΠ

 

<??>

 

 

1 2 3 4 5 6 7
Δευ Σχεδ.&Αν.Ιστοτ Γεωμετρία    Λειτ&Ασφ. Βασ.Θεμ.Πληρ. Υλικό και Δίκτυα Χημεία Αρχ.Πρ.Υπολ.
Χημεία Γεωμετρία
Τρ Ν.Ελλην. Φυσική Άλγεβρα Σχεδ.&Αν.Ιστοτ. Βασ.Θεμ.Πληρ. Υλικό και Δίκτυα Αγγλικά Τομέα
Φυσική Ν.Ελλην.
Τετ Θρησκευτικά Τεχν.Θεμ.Πωλ. Τεχν.Θεμ.Πωλ. Βασ.Θεμ.Πληρ. Γυμναστική Εισαγωγή Η/Υ Βασ.Θεμ.Πλ.
Ν.Ελλην.  Άλγεβρα Θρησκευτικά
Πε Ν.Ελλην. Αγγλικά Σχεδ.&Αν.Ιστοτ Υλικό και Δίκτυα Υλικό και Δίκτυα Αρχ.Πρ.Υπολ.
Εισαγωγή Η/Υ  Άλγεβρα Γυμναστική
Παρ Τεχν.Θεμ.Πωλ. Σχεδ.&Αν.Ιστοτ Λειτ&Ασφ. Λειτ&Ασφ. Αρχ.Πρ.Υπολ. Άλγεβρα Βασ.Θεμ.Πλ
Αγγλικά