ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΠ

 

1 2 3 4 5 6 7
Δευ Ν.Ελλην. Άλγεβρα Σχεδ.&Αν.Ιστοτ Λειτ&Ασφ. Υλικό και Δίκτυα Εισαγωγή Η/Υ Βασ.Θεμ.Πλ
Άλγεβρα Ν.Ελλην. Χημεία
Τρ Γυμναστική Γεωμετρία Σχεδ.& Av. Ιστοτ. Βασ.Θεμ.Πληρ. Ν.Ελλην. Υλικό και Δίκτυα Αρχ.Πρ.Υπολ.
Εισαγωγή Η/Υ Φυσική Άλγεβρα
Τετ Φυσική Βασ.Θεμ.Πληρ. Ν.Ελλην. Σχεδ.&Αν.Ιστοτ. Άλγεβρα Θρησκευτικά Βασ.Θεμ.Πλ.
Γεωμετρία Θρησκευτικά Ν.Ελλην. Αγγλικά
Πε Τεχν.Θεμ.Πωλ. Λειτ.και Ασφ. Αρχ.Πρ.Υπολ. Υλικό και Δίκτυα Τεχν.Θεμ.Πωλ. Αγγλικά Αρχ.Πρ.Υπολ.
Γυμναστική
Παρ Λειτ.&Ασφ. Άλγεβρα Σχεδ.&Αν.Ιστοτ Λειτ&Ασφ. Υλικό και Δίκτυα Εισαγωγή Η/Υ Βασ.Θεμ.Πλ
Άλγεβρα Ν.Ελλην. Χημεία Ν.Ελλην. Χημεία