ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟ

1 2 3 4 5 6 7
Δευ Ν.Ελλην. Άλγεβρα Εφοδιαστική Χρημ.Συν.-EXCEL Αρχ.Λογ. Εισαγωγή Η/Υ Αρχ.Λογ.
Άλγεβρα Ν.Ελλην. Χημεία
Τρ Γυμναστική Γεωμετρία Αρχ.Λογ. Θεωρία Τουρ. Ν.Ελλην. Αγγλ.Τομέα
Εισαγωγή Η/Υ Φυσική Άλγεβρα
Τετ Φυσικη Χρημ.Συν.-EXCEL Ν.Ελλην. Μάρκετινγκ Άλγεβρα Θρησκευτικά Αρχ.Λογ.
Γεωμετρία Θρησκευτικά Ν.Ελλην. Αγγλικά
Πε Αρχ.Λογ. Εφοδιαστική Μάρκετινγκ Θεωρία Τουρ. Οικ.Μαθ. & Στατ. Αγγλικά
Γυμναστική
Παρ ΘεωρίαΤουρ. Αρχ.Λογ. Αγγλ.Τομέα Οικ.Μαθ. & Στατ. Χημεία