ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟ

 

 

1 2 3 4 5 6 7
Δευ Αρχ.Λογ. Γεωμετρία Στ.Δικ. Αγγλ.Τομέα Χρημ. Συν.-Excel Χημεία Θεωρία Τουρ.
Χημεία Γεωμετρία
Τρ Ν.Ελλην Φυσική Αλγεβρα Εφοδιαστική Στ.Δικ. Αρχ.Λογ. Αρχ.Λογ.
Φυσική Ν. Ελλην.
Τετ Θρησκευτικά Θεωρία Τουρ. Αρχ.Λογ. Οικ.Μαθ.&Στατ. Γυμναστική Εισαγωγή Η/Υ Μάρκετινγκ
Ν.Ελλην. Αλγεβρα Θρησκευτικά
Πε Ν. Ελλην. Αγγλικά Μάρκετινγκ Αρχ.Λογ. Στ.Δικ. Αρχ.Λογ.
Εισαγωγή Η/Υ Άλγεβρα Γυμναστική
Παρ Στ.Δικ. Αγγλ.Τομέα Εφοδιαστική Θεωρία Τουρ. Οικ.Μαθ.&Στατ. Αλγεβρα Χρημ.Συν.-EXCEL
Αγγλικά