ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α2

1 2 3 4 5 6 7
Δευ Φυσική Χημεία Ζώνη Δημ.Δραστ. Αγγλικά Άλγεβρα Γεωμετρία Πληροφορική
Τρ Αρχ. Οικ. Ν. Ελληνικά Γυμναστική ΣΕΠ Ερευν. Εργασία
Τετ Θρησκευτικά Ιστορία Φυσική Άλγεβρα ΣΕΠ Αρ. Ηλεκ. & Ηελτρ. Αγγλικά
Πε Αρχ. Οικ. Αρ. Ηλεκ. & Ηλεκτ. Άλγεβρα Πληροφορική Ν. Ελληνικά Ζώνη Δημ.Δραστ.
Παρ Ζώνη Δημ.Δραστ. Γυμναστική Βιολογία Ερευν. Εργασία Αγ. Υγείας