ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α2

 

1 2 3 4 5 6 7
Δευ Ιστορία Αρχ. Οικ Ζώνη Δημ.Δραστ. Ερευν. Εργασια Αγγλικά Γεωμετρία Βιολογία
Τρ Αγ. Υγείας Φυσική ‘Αλγεβρα Ζώνη Δημ. Δραστ. Αγγλικά Πληροφορική
Τετ Γυμναστική Αρχ. Οικ. Πολ. Παιδεία ΣΕΠ Θρησκευτικά N.Ελληνικά
Πε Ζώνη Δημ. Δραστ. Αρ. Ηλεκ. & Ηλεκτ. Άλγεβρα Ερευν. Εργασία Πολ. Παιδεία Ν. Ελληνικά
Παρ Πληροφορική Γυμναστική Χημεία ‘Αλγεβρα Αρ. Ηλεκ. & Ηλεκτρ. Φυσικά ΣΕΠ