ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α1

1 2 3 4 5 6 7
Δευ Ιστορία Πληροφορική Φυσική Ν.Ελληνικά Χημεία Ζώνη Δημ.Δραστ. Ερευν.Εργασία
Τρ Αγ.Υγείας Γυμναστική Άλγεβρα Ερευν.Εργασία Ν.Ελληνικά Αγγλικά
Τετ Γυμναστική Ν.Ελληνικά Ζώνη Δημ.Δραστ Φυσική Θρησκευτικά ΣΕΠ Αρχ.Οικ
Πε ΣΕΠ Άλγεβρα Αρ.Ηλεκ.&Ηλεκτρ. Ν.Ελληνικά Ζώνη Δημ.Δραστ. Γεωμετρία
Παρ Αρχ.Οικ Αρ.Ηλεκ.&Ηλεκτρ. Πληροφορική Αγγλικά Άλγεβρα Βιολογία