ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α1

 

1 2 3 4 5 6 7
Δευ Άλγεβρα Ν.Ελληνικά Πολ.Παιδεία Χημεία Αρ.Ηλεκ&Ηλεκτρ Αγγλικά
Τρ Πληροφορική ΣΕΠ Αρ.Ηλεκ&Ηλεκτρ Ν.Ελληνικά Ζώνη Δημ Δραστ. Αρχ.Οικ
Τετ Άλγεβρα Ιστορία Ζώνη Δημ.Δραστ Θρησκευτικά Φυσική Αγγλικά Ερευν.Εργασία
Πε Αγ.Υγείας Πληροφορική Γυμναστική Άλγεβρα Ζώνη Δημ.Δραστ. Αρχ.Οικ
Παρ Γυμναστική Γεωμετρία Φυσική ΣΕΠ Βιολογία Πολ.Παιδεία Ερευν.Εργασία