Οδηγός σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου

Από το υπουργείο Παιδείας κυκλοφόρησε έναν πλήρης οδηγός για τα Επαγγελματικά Λύκεια, τη μαθητεία και τον τρόπο πρόσβασης των αποφοίτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στον οδηγό θα βρείτε τα προγράμματα διδασκαλίας, τους τομείς και τις ειδικότητες που υπάρχουν στα επαγγελματικά λύκεια και πάρα πολλές χρηστικές πληροφορίες.

Διαβάστε πως γίνεται η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών, ενώ υπάρχει αναλυτική επεξήγηση για τον τρόπο που πετυχαίνουν την εισαγωγή τους οι μαθητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι σχολές και τα τμήματα στα οποία μπορούν να εισέλθουν με τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις.
Μάθετε ποιοι τομείς λειτουργούν τα ΕΠΑΛ, ποιες ειδικότητες περιλαμβάνουν.
Επίσης στα ΕΠΑΛ πλέον καθιερώνεται το μεταλυκειακό έτος, η τάξη μαθητείας όπως είναι πιο πολύ γνωστή. Ενημερωθείτε για τα ωρολόγια προγράμματα της μαθητείας.

Ο οδηγός κλείνει με το πολύ κατατοπιστικό αφιέρωμα στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων των ΕΠΑΛ ανά ειδικότητα, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και σε ποιους τομείς μπορεί να απασχοληθεί ο απόφοιτος.

Διαβάστε εδώ τον Οδηγό Επαγγελματικού Λυκείου