Κατάθεση Δελτίου απογραφής κλάσης 2025 (γεννημένοι το έτος 2004)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (γεννημένοι το έτος 2004), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε οδηγίες για την κατάθεση του δελτίου απογραφής.

Αρχείο με οδηγίες.