Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Μαθήματα, τρόπος εξέτασης,διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού, Σχολές εισαγωγής

Καθορίστηκαν , με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας τα μαθήματα, ο τρόπος εξέτασης,η διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού και οι Σχολές, τα τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ