Ενημέρωση σχετικά με την Αίτηση-Δήλωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σε συνέχεια του δελτίου τύπου του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την υποβολή Αίτησης-Δήλωσης των Πανελλαδικών Εξετάσεων λάβαμε την ακόλουθη ενημέρωση:

  1. Μέχρι τις 9 Απριλίου ( λήξη της προθεσμίας ) να έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των αιτήσεων όλων των μαθητών και όσων αποφοίτων απευθύνθηκαν στη σχολική τους μονάδα. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ
  2. Με την παρουσία των υποψηφίων στα Λύκεια σε επόμενο χρονικό στάδιο, θα γίνουν δεκτές τυχόν τροποποιήσεις από ελλείψεις ή σφάλματα σε ονομαστικά στοιχεία, ταυτότητα/διαβατήριο, καθώς και κατάθεση γνωματεύσεων για προφορική εξέταση που ενδεχομένως δεν είχαν  παραλάβει οι υποψήφιοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες πιστοποίησης και ΔΕΔΑ.
  3. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και επομένως δεν δύναται να στείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση δήλωση θα πρέπει να στείλουν εναλλακτικά,  με κάθε πρόσφορο  μέσο, μια χειρόγραφη αίτηση αναγράφοντας τα πλήρη ονομαστικά στοιχεία και το τηλ. επικοινωνίας τους, καθώς και τα μαθήματα γενικά και ειδικά που επιθυμούν να εξεταστούν όπως επίσης και ΤΕΦΑΑ και νέα Μουσικά μαθήματα. Αν πρόκειται για απόφοιτο θα πρέπει να γίνει και ο  προσδιορισμός της ομάδας προσανατολισμού και του συστήματος (παλαιού/νέου) με το οποίο επιθυμεί να  λάβει μέρος στις εξετάσεις. Για τον τρόπο αποστολής των χειρόγραφων αιτήσεων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το σχολείο είτε μέσω τηλεφώνου ή με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail του σχολείου