Οδηγίες εγγραφής στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και την Ηλεκτρονική Τάξη eclass.sch.gr για γονείς και μαθητές

Σε αυτό το άρθρο φαίνονται οδηγίες εγγραφής στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, οδηγίες εγγραφής στο eclass.sch.gr καθώς και ένα πλήρες εγχειρίδιο διαχείρισης της ηλεκτρονικής τάξης eclass.sch.gr για γονείς και μαθητές. Προσοχή η σχετική προθεσμία λήγει στις 30/03/2020.

Επίσης μπορείτε να δείτε ένα αναλυτικό βίντεο σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Ένα αναλυτικό βίντεο σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στο eclass.sch.gr φαίνεται εδώ